Teknoloji ve Güvenlik : Gerçek yaşamda Hack ve Hacker

Hack kelimesi son zamanlarda daha sık duymaya başladık. Aslında her zaman olan şeyler biraz daha magazine dönüşmeye başladı. Sesini duyurmak istiyorsan ünlü bir siteye veya devlet sistemine saldırman yeterli…

Protestonun ve tepki koymanın günümüzdeki yeni hali diyebiliriz. Gelinen nokta günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak doğru bir şekilde ilerliyor. Yani durup dururken böyle şeyler ortaya çıkmıyor.

Sonuçtan başladık ama işin en başına dönelim.

Full story »

Dengenet Haber : Sil-ka ERP Projesi Canlı Kullanım Aşamasında

Sil-Ka markası ile membran kapak sektörünün önemli ve büyük üreticilerinden olan Karadeniz Pres Mob. İnş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. ve 8 şubesi ile Netsis Enterprise ürünü yönetmeye başlamıştır.

Nitrofis tarafından geliştirilen membran kapak sektörünün dikey çözümü olan Sistem-atik programı ile tam entegre çalışan ERP sistemi 8 şubede aynı anda kullanıma başlamıştır.

Netsis İpucu : E-mail Başlık Bilgileri

Soru :

Netsis içinde kullanılabilen, “olay bazlı e-posta” fonksiyonu üzerinden gönderilen standart formattaki e-postalarda Netsis logosu ve linkleri yer alıyor. Logo ve linkler nasıl değiştirilebilir?

Full story »

Neden B2B

Günümüzde işletmelerin müşteri veya tedarikçileri arasında işbirliğini sağlamak için en önemli ihtiyaç,  süreçlerin elektronik ortamda, güvenilir biçimde ilgili kişi veya firmalara sunulmasıdır. İşletmeler arası iletişimi, süreçlerin yönetimini sağlayan ortak uygulamalar B2B olarak adlandırılır.

Full story »

SQL Server Date Formats : Tarih Format Çevrimleri

Soru  :  Sql Server’da  tarih  çevirimi   nasıl yapılabilir  ? 
Date Format SQL Statement

Sample Output

YY-MM-DD SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 8) AS [YY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 11), ‘/’, ‘-’) AS [YY-MM-DD] 99-01-24
YYYY-MM-DD SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120) AS [YYYY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 111), ‘/’, ‘-’) AS [YYYY-MM-DD] 1999-01-24
MM/YY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3), 5) AS [MM/YY]SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3), 4, 5) AS [MM/YY] 08/99
MM/YYYY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103), 7) AS [MM/YYYY] 12/2005
YY/MM SELECT CONVERT(VARCHAR(5), GETDATE(), 11) AS [YY/MM] 99/08
YYYY/MM SELECT CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 111) AS [YYYY/MM] 2005/12
Month DD, YYYY  SELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + RIGHT(CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 107), 9) AS [Month DD, YYYY] July 04, 2006 
Mon YYYY  SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 113), 4, 8) AS [Mon YYYY] Apr 2006 1
Month YYYY  SELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)) AS [Month YYYY] February 2006 
DD Month  SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) AS [DD Month] 11 September 
Month DD 1 SELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) AS [Month DD] September 11 
DD Month YY 1 SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + RIGHT(CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)), 2) AS [DD Month YY] 19 February 72 
DD Month YYYY  SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)) AS [DD Month YYYY] 11 September 2002 
MM-YY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5), 5) AS [MM-YY]SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5), 4, 5) AS [MM-YY] 12/92
MM-YYYY SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 105), 7) AS [MM-YYYY] 05-2006
YY-MM SELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 120), 5) AS [YY-MM]SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 5) AS [YY-MM] 92/12
YYYY-MM SELECT CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 120) AS [YYYY-MM] 2006-05
MMDDYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 1), ‘/’, ”) AS [MMDDYY] 122506
MMDDYYYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101), ‘/’, ”) AS [MMDDYYYY] 12252006
DDMMYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 3), ‘/’, ”) AS [DDMMYY] 240702
DDMMYYYY SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103), ‘/’, ”) AS [DDMMYYYY] 24072002
Mon-YY  SELECT REPLACE(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6), 6), ‘ ‘, ‘-’) AS [Mon-YY] Sep-02 
Mon-YYYY  SELECT REPLACE(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106), 8), ‘ ‘, ‘-’) AS [Mon-YYYY] Sep-2002 
DD-Mon-YY  SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6), ‘ ‘, ‘-’) AS [DD-Mon-YY] 25-Dec-05 
DD-Mon-YYYY  SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106), ‘ ‘, ‘-’) AS [DD-Mon-YYYY] 25-Dec-2005 
« 1 2 3 4 5 6 7 »