Tags: sql stored procedure

SQL Stored Procedure : Faydalı Sql Server Komutları 1

Bazı faydalı sql server stored procedure’leri bulabilirsiniz . Sql Server veri tabanındaki tüm tablolardaki verilerin silinmesi ( Truncate all tables) : EXEC sp_MSforeachtable ‘TRUNCATE TABLE ?’ Sql Server veri tabanındaki tüm tablolardaki verileri… more »