Category: Netsis Duyuru

Dengenet Duyuru: Netsis BA ve BS Formlarında Versiyon Sorunu

8 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 418 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği çerçevesinde BA ve BS formlarını da içeren bir takım değişiklikler yapıldı. Bu tebliğ kapsamında dışarıdan alınan beyanname formatlarında da değişikliğe g… more »

Netsis Duyuru: E-bildirgelerde sigortalılara ait meslek kodlarının girilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca 01.11.2012 ‘de yapılan duyuru uyarınca Kasım/2012 dönemi ve sonrasına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirgelerde, sigortalılara ait meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. Düzenleme ile… more »