Tags: sql

Sql server backup : Simple script to backup all SQL Server databases

Sql ile yoğun şekilde mesai harcayan kişilerin  çokça ihtiyaç duydukları bir şeydir: " tüm sql server database'lerinin yedeklerini almak"  aşağıdaki blogda karşıma çıkan yazıyı ihtiyacı olanlar ile paylaşıyorum.  Written By: <http://www.mssqltips.c… more »

SQL Server Date Formats : Tarih Format Çevrimleri

Soru  :  Sql Server’da  tarih  çevirimi   nasıl yapılabilir  ?  Date Format SQL Statement Sample Output YY-MM-DD SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 8) AS [YY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 1… more »

SQL Scalar Function : Faydalı Sql Server Komutları 3

Soru : Sql Server’da String (Alfasayısal) veri tipinde tutulan verinin içerisindeki belirli bir kısmın ayraç kullanılarak parçalara ayrılma / bölüştürme işlemi nasıl yapılabilir? Cevap : String (Alfasayısal) verilerin ayraç kullanarak (aşağıdaki örne… more »

SQL Query : Faydalı Sql Server Komutları 2

Sql Server veri tabanındaki bir tablodaki kolonların listelenmesi ( Getting all column information of the table): SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE table_name=’Table Name’ Sql Server veri tabanındaki stored procedure’ler içerisinde s… more »

SQL Stored Procedure : Faydalı Sql Server Komutları 1

Bazı faydalı sql server stored procedure’leri bulabilirsiniz . Sql Server veri tabanındaki tüm tablolardaki verilerin silinmesi ( Truncate all tables) : EXEC sp_MSforeachtable ‘TRUNCATE TABLE ?’ Sql Server veri tabanındaki tüm tablolardaki verileri… more »
1 2 »