Neden B2B

Günümüzde işletmelerin müşteri veya tedarikçileri arasında işbirliğini sağlamak için en önemli ihtiyaç,  süreçlerin elektronik ortamda, güvenilir biçimde ilgili kişi veya firmalara sunulmasıdır. İşletmeler arası iletişimi, süreçlerin yönetimini sağlayan ortak uygulamalar B2B olarak adlandırılır.

...

B2B ,işletmeler ve müşterileri arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak düşünülmelidir. Firmalar; alışveriş ilişkileri ve kalitesini etkinleştirmek, riskleri yönetmek, kampanya ve satış koşullarının etkinliğini yükseltmek, müşteriye her kanaldan aynı güncel bilgiyle erişebilmek, tüm iş ortaklarıyla entegre bir biçimde iş yapabilmek, ihtiyaç duyduğu bilgiye (Ürün-Sipariş-Satış-Stok) hızlı ve kolay erişim için; B2B siteminden etkin olarak yararlanmaktadır. İşletmeler B2B uygulamalarında ürün-hizmet alım satımının yanında müşteriler ile arasında bilgi paylaşımı yapmaları ve finansal işlemlerini yürütebilmelerini de sağlayabilmektedir. Böylece B2B uygulamalarından yararlanan şirketlerin verimlilikleri artıyor, süreçlerin elektronik ortama taşınmasından dolayı maliyetlerin önemli ölçüde azalmasına sebep oluyor.

ERP uygulamaları,  firmaların tüm departmanlarını bütünleştirse de dış sistemlere ve dış kurumlara kapalı uygulamalardır. Özellikle internet teknolojisinin hızla yaygınlaşması ve mobil teknolojilerinin gelişimi sonucunda B2B sistemlerinin  ERP sistemleriyle  gerektiği ölçülerde entegrasyonu firmalara ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Kurumsal ERP uygulamaları, B2B uygulamaları sayesinde  kontrollü ve gerekli görülen düzeyde dış sistemlerle hızlı bilgi paylaşımı yapabilme imkanı kazanmaktadır.

İşletmelerin iş süreçlerine göre farklılık göstermesine rağmen B2B uygulamasının temel fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

 

B2B uygulamalarının işletmelere sağlayacağı temel faydalar :

  • Müşteri taleplerine hızlı geridönüş.
  • Müşterinin, işletme sistemine entegre olması.
  • İşletmeler ve müşteriler arasında hızlı bilgi paylaşımı.
  • Ürünlerin müşterilere hızlı, detaylı ve planlı olarak sunulması.
  • Tekrarlı işlerden kaynaklanan bürokratik işlerin azalması.
  • Stokların daha etkin yönetilmesinden dolayı maliyet optimizasyonları.
  • Süreç iyileştirmelerinden dolayı satış ve kar oranlarında artış.
  • Müşteri memnuniyetinde artış.
  • Sistem içi disiplin.

Sonuç olarak;

Günümüz iş dünyası sürekli rekabet avantajı elde etmeyi gerektiriyor. B2B sistemleri ile yukarıda belirlenen faydalara hızlı ve düşük maliyetler ile ulaşılması bu avantajı elde etmede önemli noktalardan birini oluşturmaktadır.

Özgür Doğan / Dengenet

No feedback yet
Leave a comment

Your email address will not be revealed on this site.
PoorExcellent
(Line breaks become <br />)
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.

Please enter the characters from the image above. (case insensitive)

Array
Trackback address for this post
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.

Please enter the characters from the image above. (case insensitive)

Array