Netsis B2B : İntermobil B2B Projesi

Otomotiv sektörünün önemli yedek parça tedarikçilerinden İntermobil için 2 ay önce başlayan B2B projesi canlı kullanıma alınmıştır.  Netsis Enterprise versiyonu ile birlikte çalışan B2B altyapısı,  İntermobil’in bayi ve müşterileri için verimliliğin önünü açarak, önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

Netsis NDI & Script Geliştirme Ortamından Faydalanarak Yapılan  Özelleştirmeler ve Uyarlamalar;

2 aylık bir süreçte Dengenet tarafından geliştirilerek özelleştirilen B2B projesinin detaylarına ait bazı örnekler;

Full story »

Netsis B2B : İntermobil B2B projesi canlı kullanım aşamasında

Türkiye’nin en büyük mümessillik firmalarından biri olan, Intermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret A.Ş., temsilciliğini yaptığı birçok yedek parça üreticisinin ürünlerinin satışını, Netsis B2B sistemi ile yönetmeye başladı.

İntermobil B2B Projesi hakkında detay bilgilere  İntermobil B2B Projesi linkinden ulaşabilirsiniz .

SQL Scalar Function : Faydalı Sql Server Komutları 3

Soru :

Sql Server’da String (Alfasayısal) veri tipinde tutulan verinin içerisindeki belirli bir kısmın ayraç kullanılarak parçalara ayrılma / bölüştürme işlemi nasıl yapılabilir?

Cevap :

String (Alfasayısal) verilerin ayraç kullanarak (aşağıdaki örnekte ‘,’ virgül ayraç olarak kullanılmıştır. ) ayraçtan önceki parçanın ayrılması işlemi için aşağıdaki fonksiyon faydalı olacaktır.

Full story »

SQL Query : Faydalı Sql Server Komutları 2

  • Sql Server veri tabanındaki bir tablodaki kolonların listelenmesi ( Getting all column information of the table):
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE table_name=’Table Name’
  • Sql Server veri tabanındaki stored procedure’ler içerisinde son N günde değişenlerin listelenmesi (Getting list of stored procedure modified in last N days):
SELECT name 
FROM sys.objects
WHERE type =’P’ 
AND DATEDIFF(D,modify_date,GETDATE())<; N

Note: N yerine listelenmek istenen gün değerini sayısal olarak giriniz . ( Replace N with any number.)

  • Sql Server veri tabanındaki stored procedure’ler içerisinde son N günde yaratılanların listelenmesi ( Getting a list of stored procedures created in the last N days):
SELECT name 
FROM sys.objects
WHERE type =’P’ 
AND DATEDIFF(D,create_date,GETDATE())<; N

Note: N yerine listelenmek istenen gün değerini sayısal olarak giriniz . ( Replace N with any number.)

SQL Stored Procedure : Faydalı Sql Server Komutları 1

Bazı faydalı sql server stored procedure’leri bulabilirsiniz .

Sql Server veri tabanındaki tüm tablolardaki verilerin silinmesi ( Truncate all tables) :

EXEC sp_MSforeachtable ‘TRUNCATE TABLE ?’
  • Sql Server veri tabanındaki tüm tablolardaki verilerin silinmesi (Delete data from all tables):
EXEC sp_MSForEachTable “DELETE FROM ?”
  • Sql Server veri tabanındaki tüm kısıtların (CONSTRAINT) pasif hale getirilmesi (Disable all constraints from all tables):
EXEC sp_msforeachtable “ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT all”
  • Sql Server veri tabanındaki tüm kısıtların (CONSTRAINT) aktif hale getirilmesi (Enable all constraints from all tables):
EXEC sp_msforeachtable “ALTER TABLE ? WITH CHECK CHECK CONSTRAINT all”
  • Sql Server veri tabanındaki tüm tetiklerin (Trigger) pasif hale getirilmesi (Disable all triggers from all tables):
EXEC sp_msforeachtable “ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER all”
  • Sql Server veri tabanındaki tüm tetiklerin (Trigger) aktif hale getirilmesi (Enable all triggers from all tables):
EXECsp_msforeachtable “ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER all”
« 1 2 3 4 5 6 7 »