Teknoloji ve Güvenlik : Gerçek yaşamda Hack ve Hacker – 2

İlk bölümde anlamları daha açık ortaya koymak için çaba gösterdim. Umarım yararlı olmuştur. Şimdi bunları daha ayrıntılı ele almaya çalışalım.

Bugün medya da çıkan haberlerde “XYZ sitesi ABC grubu tarafından hacklendi.” Gibi başlıklar görüyoruz. Bu hack eylemini sadece bir kısmını oluşturuyor. Yani sadece web tarafını oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Bunun yanında bir işletim sisteminin hacklenmesi, bir yerel ağın veya intranetin hacklenmesi, bir email hesabının hacklenmesi farklı farklı olaylardır. Bunların olay bazında ayrı ayrı ele alınması gerekir. Hacker dediğimiz kişinin yapmak istediği ve ulaşmak istediği hedef ile ilgilidir diyebiliriz.

Hedef neye göre belirlenir ve nasıl eyleme geçilir. Bunu örnek modellemelerle açıklamaya çalışalım.

Full story »

Dengenet İş İlanı : ERP Uygulama Danışmanı Aranıyor

Büyüyen organizasyonumuzda, ERP danışmanlık süreçlerinde görev almak üzere İstanbul Anadolu yakasında bulunan ofisimizde çalışacak takım arkadaşları aramaktayız. İlgili ilan linki eklidir. 

 http://www.secretcv.com/ilan/erp-uygulama-danismani_471128.html 

Netsis Bilgi Özel Parametre : E-posta ssl / tls port tanımlamaları

Sorun  :   Mail sunucu  tarafında  tls (transport layer security)  ve ssl (secure socets layer) iletişim protokolü ile Netsis içerisinden e-posta gönderimi  yapılması isteniyor .

Çözüm : Yardımcı Programlar/ Kayıt / Özel Parametre ,  adımından  aşağıdaki özel parametre  tanımlamasının yapılması gerekir.

Full story »

Sql server backup : Simple script to backup all SQL Server databases

Sql ile yoğun şekilde mesai harcayan kişilerin  çokça ihtiyaç duydukları bir şeydir:

" tüm sql server database'lerinin yedeklerini almak"  aşağıdaki blogda karşıma çıkan yazıyı ihtiyacı olanlar ile paylaşıyorum. 

Problem  / Sorun :  

Sql severda mevcut olan tüm database'lerin yedeklerini almak gerekli olduğunda özellikle  Sql server express edition kullanılan bir kurulumda  yedekleme işlemini hızlıca yapabilmek  önemli bir iş olmaktadır .

Sometimes things that seem complicated are much easier then you think and this is the power of using T-SQL to take care of repetitive tasks.  One of these tasks may be the need to backup all databases on your server.   This is not a big deal if you have a handful of databases, but I have seen several servers where there are 100+ databases on the same instance of SQL Server.  You could use Enterprise Manager to backup the databases or even use Maintenance Plans, but using T-SQL is a much simpler and faster approach.

Solution / Çözüm :

T-Sql aracılığı ile  birden fazla database yedeklemesi için cursor kullanarak yapabilirsiniz. 

With the use of T-SQL you can generate your backup commands and with the use of cursors you can cursor through all of your databases to back them up one by one.  This is a very straight forward process and you only need a handful of commands to do this. 

Aşağıda bulunan script  sunucunuzdaki her bir database' in  @path (  yedeklemenin yapılacağı dizin ) isimli klasörde "DBnameYYYDDM.BAK" isimli dosyalar şeklinde oluşmasını kolaylıkla sağlayacaktır. 

 Here is the script that will allow you to backup each database within your instance of SQL Server.  You will need to change the @path to the appropriate backup directory and each backup file will take on the name of "DBnameYYYDDMM.BAK".

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name
SET @path = 'C:\Backup\' 
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)
DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 
OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
       SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
       BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 
       FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  
CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

Yukarıdaki script System database'nin yedeğini almamaktadır, fakat kolaylıkla eklenebilir. 
Hatta bir Store prosedüre  içine konularak parametrik halede getirilebilir. 
Null parametresi ile tümünün yedeklenmesi mümkün olacaktır. 

Gerekli olan küçük revizyon ile istenilen şekilde kullanabilirsiniz. 
 
In this script we are bypassing the system databases, but these could easily be included as well.  You could also change this into a stored procedure and pass in a database name or if left NULL it backups all databases.  Any way you choose to use it, this script gives you the starting point to simply backup all of your databases.
Next Steps
  • Add this script to your toolbox
  • Modify this script and make it a stored procedure to include one or many parameters
  • Enhance the script to use additional BACKUP options

 

Bulutunuz Eksik Olmasın

Belki de daha önce hiç duymadığımız fakat son zamanlarda görsel ve yazılı basındaki “Turkcell Akıllı Bulut“ reklamlarıyla iyiden iyiye kafamızda yer eden bir  kavramı ve bu kavramın kimlere neyi sağladığını  açıklamaya çalışalım.

Nedir şu “Bulut” dedikleri ?

Baş döndürücü bir şekilde ilerleyen bilişim teknolojisi, yeni  beklentileri  ve ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Özellikle firmaların bilişim sektöründeki gelişmelere uyum sağlama çabaları ve yazılım üreticilerinin, firmalardaki eksikliği\boşluğu tespit ederek yaptıkları çalışmalar, üretim ile tüketim ilişkisi içerisinde gelişerek özellikle kurumsal teknolojilerinin hızla büyümesini sağlamaktadır.

Full story »
« 1 2 3 4 5 6 7 »