Netsis Enterprise Script : Script ile özellik değerlerini değiştirmek.

Soru :

  • Stok kartında  döviz bilgisi tanimlanmamis olsa da ,  sipariş ve fatura islemlerinde dövizli giriş işlemi mi yapmak istiyorsunuz?
  • Lokal depolar arası transfer işlemi yaparken raporlama amaçlı cari kodu seçmek mi istiyorsunuz?

Cevap :

  • Netsis Enterprise ürününü kullanıyorsanız, VBScript desteği ile kapalı metin kutularını açmak mümkün. Nesnelerin mouse OnClick olayına “NesneAdı.PropertyValue(“Enabled”)=True” yazmak yeterli.

Sql Fonksiyon : Sql Server’da Ean13 tipi barkod check digit (kontrol karakteri) hesaplama işlemi nasıl yapılır ?

Soru:

EAN 13 tipi barkodlarda  13. karakter olan check digit (kontrol karakteri)   nasıl hesaplanır ?

Cevap:

Kontrol karakteri (Check Digit),  barkod rakamlarının sonunda bulunan ve kontrol karakterinden önceki tüm rakamların bir formül ile hesaplanması ile ortaya çıkan bir rakamdır.

Hesaplama nasıl yapılır?

Barkod Değeri: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

  1. Adım: Barkod değerinin çift haneli rakamlar toplanır.  B2 + B4 + B6 + B8 + B10 + B12
  2. Adım: 1.Adımda hesaplanan  sayı 3 ile çarpılır.
  3. Adım: Barkod değerinin tek haneli rakamları toplanır.  B1 + B3 + B5 + B7 + B9 + B11
  4. Adım: 2 nci ve 3 üncü adımda elde edilen sayılar toplanır.
  5. Adım: 4 üncü adımda çıkan rakam kendisinden büyük 10 sayısının katından çıkartılır.

Sonuç: 6. adımda hesaplanan  sayı kontrol karakteri (Check Digit) rakamıdır.

Bu işlemin sql server da bir skalar fonksiyon ile hesaplamak istersek.

Full story »

Sql Query : SQl Server veritabanında bulunan tüm tablolara ait ilişkiler nasıl bulunur?

Soru :

Sql Server’da bulunan tüm tablolara ait tüm tablo ilişkileri (Primary Key , Foreign Key) tek bir liste halinde nasıl bulunur ?

Cevap :

Danışman olarak çalışan kişilerin sql seviyesinde tablolara ait olan birincil (Primary Key) ve yabancı (Foreign Key) anahtar ilişkilerine hızlı bir şekilde ulaşma ihtiyacı olmuştur . Konu ile ilgili olarak bir blog da karşıma çıkan query’i sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum.

SELECT
Tablo = FK.TABLE_NAME,
FK_Kolon = CU.COLUMN_NAME,
PK_Tablo = PK.TABLE_NAME,
PK_Kolon = PT.COLUMN_NAME,
Kısıt_Ismi = C.CONSTRAINT_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS C
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS FK ON C.CONSTRAINT_NAME = FK.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS PK ON C.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = PK.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE CU ON C.CONSTRAINT_NAME = CU.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN (
SELECT i1.TABLE_NAME, i2.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS i1
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE i2 ON i1.CONSTRAINT_NAME = i2.CONSTRAINT_NAME
WHERE i1.CONSTRAINT_TYPE = ‘PRIMARY KEY’
) PT ON PT.TABLE_NAME = PK.TABLE_NAME
« 1 2 3 4 5 6 7